Pariz

Pariz – Poznat kao “grad svetlosti”, jedan je od najpoznatijih turističkih centara Evrope, ali i u svetu. Grad ljubavi i romantike, grad umetnika, burnog noćnog života, visoke mode i izuzetne kuhinje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Popnite se na vrh Ajfelove kule ili zvonik katedrale Notre Dame de Paris odakle je provirivao Kvazimodo; prošetajte najpoznatijom avenijom Evrope – Jelisejskim poljima i obližnjim ulicama koje odišu luksuzom i otmenošću; provozajte se brodićem po Seni i mahnite Kipu slobode; ili se pak nasmešite Mona Lisi u muzeju Luvr, nezaobilaznoj atrakciji za milione posetilaca iz celog sveta. Versaj , veličanstveni dvorac Luja XIV, čuven po svojoj lepoti I događajima koji su se tu odigrali I njenu Galeriju ogledala nikako ne propustite. I da, pokušajte da se ne izgubite šetajući takozvanim “zelenim tepihom” dvorskog parka, razgledajući sve fontane I skulpture napravljene u slavu i veličanje Lujeve vladavine.

pariz

Program putovanja:

  1. DAN putovanja (sreda) BEOGRAD – VERONA (okolina)

Sastanak grupe u 05.30 h sa parkinga kod KOMBANK ARENE, južna strana, ulaz sa autoputaPredviđeno vreme polaska u 06.00 časova. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju  sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Po dolasku u Veronu, šetnja po starom delu grada: Trg Bra, Arena, Trg Erbe i grobnice porodice Skala.  Nakon posete Veroni, u večernjim satima smeštaj u hotel u okolini Verone.  NOĆENJE.

  1. DAN (četvrtak ) VERONA (okolina) – MILANO – PARIZ.

DORUČAK i odjava iz hotela. Nastavak putovanja za Milano. Po dolasku parkiranje autobusa na predvidjenom parkingu i odlazak metroom do centra.  Šetnja i razgledanje grada sa čuvenom milanskom katedralom-remek delom gotske umetnosti.  Duže slobodno vreme do večernjih sati kada je predviđen polazak za Pariz. Noćna vožnja do Pariza sa kraćim usputnim odmorima.

3.DAN (petak ) PARIZ – KRSTARENJE SENOM.

Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam… (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). U okviru razgledanja fakultativno krstarenje Senom. Smeštaj u hotel. Slobodno posle podne za individualna razgledanja i aktivnosti.  NOĆENJE.

4.DAN (subota) PARIZ  – VERSAJ – PARIZ.

DORUČAK. Fakultativni odlazak autobusom za Versaj – najluksuznijoj kraljevskoj  palati  Evrope, obilazak glavnog dvora sa najbogatijom zbirkom umetničkih dela,  Dvoranom ogledala… Povratak u Pariz. Ostatak dana slobodan za individualna aktivnosti ili mogućnost organizovanja  fakultativnog  izleta na Montmartre pešačko razgledanje ( Sacre Coeur, Trg Tertr, Pigal,  Moulin Rouge) .  NOĆENJE

5.DAN (nedelja ) PARIZ.

DORUČAK. Slobodan dan u Parizu ili celodnevni, fakultativni izlet u Dolinu Loare sa njenim bajkovitim dvorcima . NOĆENJE.

  1. DAN (ponedeljak ) PARIZ – DIZNILEND – MINHEN.

DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 21.00 čas kada je predviđen polazak za Minhen, a mi vam preporučujemo  da provedete dan u najatraktivnijem evropskom zabavnom parku Diznilend (fakultativno).  Noćna vožnja do Minhena sa kraćim usputnim odmorima.

7.DAN (utorak )  MINHEN – SLOVENIJA (KRANJ).

Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada, šoping i slobodno vreme do polaska za Sloveniju. Dolazak u Kranj u večernjim satima i smeštaj u hotel u centru Kranja. Slobodno veče za individulani obilazak ovog šarmantnog gradića  i mogućnost večere u hotelu uz doplatu. NOĆENJE.

8.DAN putovanja (sreda ) SLOVENIJA (KRANJ) – LJUBLJANA – BEOGRAD.

DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela i kraća vožnja do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada: Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet,… i kraće slobodno vreme za individualna razgledanja. Nakon posete slovenačkoj prestonici, polazak za Srbiju u ranim popodnevnim satima i dnevno – nožnja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 24.00 časa. ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:

POLASCI HOTEL CENA
25.10. – 01.11.2017.

08.11. – 15.11.2017.

22.11. – 29.11.2017.

 

Raseda Bagnolete 3*

www.hotel-reseda-paris.com/en/

 

249 EUR

 


USLOVI PLAĆANJA
: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 100 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem  (napomena: pomoćni ležaj u hotelu u Parizu je manjih dimenzija od standardnog ležaja što može bitno uticati na komfor gosta) u hotelima sa  3*/4* na bazi 5 noćenja sa doručkom (kontinentalni ili samoposlužni tzv. “švedski sto”) – 1 noćenje Italia, 3 noćenja u Parizu, 1 noćenje u Kranju (okolina), obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, kao i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja i sve druge nepomenute troškove.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Versaj 40 €; Montmartre10 € (cena obuhvata metro kartu u odlasku povratak u sopstvenj organizaciji) ,krstarenje Senom 15 €, Dvorci Loare 70 €, Diznilend 100 € kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike  (od cca 5€ do cca 25€ u zavisnosti od objekta koji se obilazi). Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, za  Montmartre 15 putnika, za posetu Versaju 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika od predviđenog broja,  organizator izleta zadržava pravo ponuditi više, korigovane cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate;  individualne troškove. Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU   149 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT .  DECA OD 0-11.99 GODINA U STAROSTI U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE OSTVARUJU POPUST OD 60 €. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPISI HOTELA:

Hotel  3*  Valpolicella ,Borghetti ,Nuovo Sole ,Cangrande

Hoteli se nalaze u Italiji u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela i perioda boravka.. Svi hoteli se nalaze u  okolini Verone  u mestima San Pietro In Cariano , Parona ,Bovolone,Soave ,… Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. http://www.hotelvalpolicella.net/en/index.html , http://www.hotelborghetti.com/ , http://www.hotelnuovosole.com/index.php?ln=en , http://www.hotelcangrande.it/en-us/p/48/home

IBIS PARIS GENNEVILLIERS 3* Pariz  http://www.ibis.com/gb/hotel-9880-ibis-styles-paris-mairie-de-montreuil/index.shtml#

Hotel IBIS Gennevilliers je sa centrom Pariza povezan direktnom metro linijom, stanica Les Agnettes se nalazi na oko 500m udaljenosti od hotela (oko 6 minuta hoda, trajanje vožnje oko 15 minuta).  Sve sobe imaju TWC, fen,  SAT TV, besplatan WiFi. Gostima hotela su na raspolaganju bistro-restoran i bar. U blizini hotela se nalaze prodavnice, a šoping centar je preko puta hotela. Doručak je samoposlužni tzv „švedski sto“.

Hotel Creina 4* Kranj  www.hotelcreina.si Hotel se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa  TWC, TV-om, fenom i mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran, bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km i od  Bleda 29 km. Doručak je tzv. “ švedski sto “– samoposluživanje

Napomena za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS