Izlet za Stanišiće

ETNO SELO STANIŠIĆI

Termin: 22.04.2017.

PROGRAM PUTOVANJA
Polazak u 07:30h iz Beograda sa Parkinga preko puta Buvljaka. Polazak iz Batajnice u 8. Polazak iz Inđije u 08:20 h. Dnevna vožnja ka graničnom prelazu Sremska Rača-Republika Srpska. Odlazak do Bijeljine i obilazak njenog centra. Slobodno vreme za kafu. Zatim odlazak do naselja „Pet jezera“ i poseta grandioznom manastiru Svete Petke, sa dve crkve pod jednim krovom i pozlaćenim “ruskim” kupolama. Nastavak vožnje do etno sela Stanišići. Etno selo STANIŠIĆI osnovano je 2003. godine, zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Tokom nekoliko godina putovao je po srpskim selima srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o tome kako se živelo u periodu kraja 19. i početkom 20. veka. Tako je nastalo autentično planinsko selo u sred semberijske ravnice. U selu se danas izdvajaju dve celine. Jedna, sazdana od drveta, predstavlja svetovni život. Čine je drvene kuće – brvnare sa pokućstvom i upotrebnim predmetima iz iste epohe. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga celina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom građenom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog značaja.Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 18h. Dolazak u kasnim večernjim satima.

CENA PO OSOBI 990,00 dinara

CENA ARANZMANA UKLJUCUJE:
― Prevoz autobusom turističke klase prema programu
― troškove organizacije putovanja
― pratnju tirističkog vodiča

CENA ARANZMANA NE UKLJUCUJE:
― individualne troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre pocetka putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

OPŠTE NAPOMENE:
― Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
― Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
― Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
― Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
― Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
― Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
― Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
― Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
― Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
― Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 2/2016