Izlet Beč

BEČ-PARNDORF
TERMIN: 15.-17.12.2017.

BEČ je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota. Sa svojim arhitektonskim i kulturnim nasleđem, svojim šarmom i raskoši može stati rame uz rame sa Parizom i Rimom. Beč nosi i epitet muzičke prestonice sveta u kojoj su živeli i stvarali kompozitori – Mocart i Betoven, kao i epitet jednog od najznačajnijih kulturnih centara starog kontinenta. Spomenici na Ringu, vrtovi palate Belvedere, dvorac Schönbrunn, Mariahilfer ili Kärtner Strasse su samo deo znamenitosti koje ovaj grad može da ponudi. Demel, nekadašnja poslastičarnica carske porodice, važi za jednu od najpoznatijih i najboljih poslastičarnica na svetu. Sacher torta je neizbežna stavka pri izboru brojnih poslastica….
PARNDORF outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru Nojzidl. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igracaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu od 30%-70%. Radno vreme radnim danima do 19 časova, subotom do 18h, a nedeljom ne radi. Atmosfera centra prijatna i opustajuća samo naprezanje koliko novca potrositi!!!!!

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan ZEMUN
Polazak u 23:00h iz Inđije, iz Novog Sada polazak u 23:30h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Beču.

2. dan BEČ
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Po dolasku u Bec odlazak u trzni centar Parndorf u kome se zadrzava 2h radi kupovine. Nakon toga panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Mogućnost fakultativnog odlaska u Šembrun ili slobodno vreme u gradu. Oko 18h polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Mađarsku..

3. dan Inđija
Dolazak u Inđiju u ranim jutarnjim časovima.(Kraj usluga)

Cena aranzmana: 2.990,00

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
― prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
― obilaske prema programu (Beč – panoramsko razgledanje grada)
― troškove organizacije i vođenja aranžmana
― usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
― međunarodno putno – zdravstveno osiguranje za ceo period boravka
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
― ulaznice i fakultativne izlete (minimum 20 putnika za realizaciju izleta):
1. Fakultativni odlazak do Šembruna 10 €

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobanke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre pocetka putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:
― Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
― Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
― Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje
― Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
― Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
― Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
― Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
― Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
― Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
― Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
― Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja:
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 2/ 2016