Amsterdam

Zemlja lala, klompi, sira, piva, vetrenjača, dijamanata, dvoraca, zemlje tolerancije i perfekcije… Ovo je najnaseljeniji deo starog kontinenta, ovo je deo Evrope koji se jednostavno mora videti i doživeti.

 

amsterdam

 

AMSTERDAM sa posetom, Pragu i Salzburgu

8 DANA / 5 NOĆI – AUTOBUSOM  

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

                                                                                                                             

1.DAN putovanje: BEOGRAD – PRAG   

Sastanak grupe u 06.30 h sa parkinga Kombank arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).  Predviđeno vreme polaska u 07.00 časova. Vožnja autobusom kroz Vojvodinu i Mađarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Prag u večernjim časovima i smeštaj u hotel. NOĆENJE.

2.DAN:  PRAG-AMSTERDAM   

DORUČAK. Odjava iz hotela i odlazak na panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Slobodno popodne i u večernjim satima sastanak grupe u dogovoreno vreme i nastavak putovanja za Amsterdam. Noćna vožnja.

3.DAN:  AMSTERDAM   

Dolazak u Amsterdam u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Waterloplein, Cvetna pijaca, Crvena četvrt, Rembrantplein, Kineska četvrt, Dam… i nezaboravan doživljaj velikog kontrasta starog dela grada koji datira još iz XIV veka i modernog dela koji se nalazi na veštačkim ostrvima u istočnom delu centra grada. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. NOĆENJE.

4.DAN:  AMSTERDAM  – HOLANDSKA TURA (VETRENJAČE, KLOMPE, SIREVI)-AMSTERDAM 

DORUČAK.  Slobodan dan za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. U dogovoreno vremefakultativna poseta tipičnom holandskom selu Zaanse Schans na svega 20-tak km od Amsterdama, za neke muzej pod otvorenim nebom gde se još uvek živi i radi: poseta radionici klompi, porcelana i radionici sira,  tradicionalne vetrenjače i poseta ribarskom selu Volendam na obali jezera Ijselmer koje je nekada bilo Južno more. Povratak u Amsterdam u popodnevnim satima.  NOĆENJE .

5.DAN:  AMSTERDAM  – VELIKA HOLANDSKA TURA (SCHEVENINGEN – DEN HAAG – DELFT – ROTERDAM ) – AMSTERDAM

DORUČAK.  Slobodan dan za individulane aktivnosti, šoping i razgledanje. U dogovoreno vreme, fakultativni izlet obilazak Scheveningena poznato letovaliste  na obalama Severnog mora sa dugim peščanim plažama, Delft – gradić porcelana, šetnja gradskim središtem Novom i starom crkvom,  Den Haag – središte  holandske vlade i prestonice na moru, Roterdama – do 2004. godine najveće luke na svetu i grada jedinstvene arhitekture… U večernjim satima, povratak u  Amsterdam. NOĆENJE.

6.DAN:  AMSTERDAM  – SALZBURG

DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodan dan za individulane aktivnosti, kao što su posete muzejima Rijsk i Van Gogh ili fakultativan izlet-vožnja brodom rekom Amstel i kanalima Amsterdama. Sastanak u dogovoreno vreme u večernjim satima i polazak za Salcburg. Noćna vožnja preko Nemačke sa kraćim usputnim  pauzama radi odmora.

7.DAN:  SALZBURG

Po dolasku u Salcburg,  panoramsko  razgledanje Mozartovog grada, Kapucinerberg, Stara Gradska kuća, Mocartova kuća, Gradska kuća, Katedrala Sv. Petra. Smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualna razgledanja i  šoping i kupovinu suvenira: preporučujemo posetu kućama – muzejima Wolfgang Amadeus Mozarta gde je rođen a kasnije živeo i stvorio svoja najlepša dela. NOĆENJE.

8.DAN:  SALZBURG -BEOGRAD

DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodno vreme do 11.00 h kada je predvidjen  polazak za Beograd. Dnevna vožnja kroz Austriju i Mađarsku sa usputnim stajanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima na mesto polaska. Kraj programa.

  CENA  PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI :

                                          PROMO CENA                                REDOVNA CENA 

18. oktobar                             259 EUR                                 279 EUR

09. novembar                          259 EUR                                 279 EUR

  • Broj soba po promo ceni je ograničen

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA 100€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi : jedno noćenje sa doručkom u Pragu, tri noćenja sa doručkom u Amsterdamu, jedno noćenje sa doručkom u Salzburgu,  obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Lord Tavel), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.

Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi  179 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.                                                                                                                                          

CENA FAKULTATIVE: MINI HOLANDSKA TURA – 25€ , VELIKA HOLANDSKA TURA -35 €,  krstarenje kanalima Amsterdama 15 €.  Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.


OPISI HOTELA 

Hotel MODRA STODOLA  4* se nalazi u mestu Horoměřice I do centra Praga se stiže kombinovanim prevozom: četiri bus stanice do metro stanice Dejvička I metroom direktno do srca garda. Sve sobe su moderno opremljene sa TWC, SAT TV I minibarom. Gostima hotela sun a raspolaganju dva bara, spa centar (uz doplatu), kuglanje, restoran. www.modrastodola.cz

Hotel BEST WESTERN AIRPORT HOTEL UITHOORN 3*  se nalazi u oblasti  Uithoorn , sa centrom je povezan autobuskom linijom  u konekciji  sa metroom  kojom se do centra stiže za oko četrdeset pet minuta. Sve sobe sa TWC-om ,  TV-om i  telefonom.  Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak – švedski sto –samoposluživanje.  www.hotel uithorn.nl

Hotel AUSTRIA TREND MITTE HOTEL 3*      ili sličan sa centrom je povezan autobusom kojim se stize do centra za oko cetrdeset pet minuta. Sve sobe sa TWC-om ,  TV-om i  telefonom.  Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak – švedski sto –samoposluživanje.  http://www.austria-trend.at/en/hotels/salzburg-mitte

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS